KALLELSE TILL LEDARE I TJÄRNKRAFTS LOKALER

Det är viktigt att Du som ledare deltar på mötet så att vi får förklara hur Tjärnkrafts lokaler kommer att fungera framåt.  Samt att Du har möjlighet att ge oss egna förslag inför kommande verksamhetsår.

En ny nyckelkvittens kommer att uppdateras under kvällen. Du som personligen har kvitterat ut en nyckel till Tjärnkrafts lokaler ska kunna betala en deponeringsavgift på 500 kronor i kontanter. Föreningar som förvaltar nycklar får en faktura för deponeringsavgiften på 500 kronor/nyckel. Deponeringsavgiften återbetalas till dig/föreningen när nyckeln återlämnas, och om nyckeln är felfri.

Datum                 18 september 2017

Tid                         17.00 – 19.30

Plats                     Tjärnkraft/Stora salen, Klöverstigen 10 c, 784 51 Borlänge

Innehåll              Brandskydd, ventilation, hög ljudnivå, första hjälpen. Bokning och skötsel av lokaler. Behörighet och regler för nycklar, samt uttag av deponeringsavgift. Nyheter och övriga frågor.

Övrigt                  Deltar du inte på träffen förutsätter vi att du tar till dig informationen på annat sätt.

VÄLKOMMEN!

Christian Kaddik, ordförande

P.s Om du inte längre är ledare i Tjärnkrafts lokaler men fortfarande har en nyckel, återlämna den senast 12/9 för att undvika en personlig faktura på 500 kronor. Likaså för föreningar som inte ska ha kvar sin nyckel.