Tjärnkraft är bra för befolkningen i bostadsområdet Tjärna Ängar!
Föreningens ändamål är att stödja befolkningen i bostadsområdet till utbildning, folkbildning, sociala- och fritidsverksamheter, samt småskalig företagsamhet i syfte att skapa ett livskraftigt bostadsområde.

Föreningen upplåter lokaler och initierar, stimulerar, utvecklar och driver verksamheter för och med befolkningen.

Föreningen erbjuder tjänster samt initierar samverkan mellan olika verksamheter och organisationer för Tjärna Ängars framtida utveckling.

Ideella föreningen Tjärnkraft startade 20 oktober 2005.