OBS! I nuläget finns ingen tillgänglig hiss!

Mer information om föreningens tillgänglighet kommer att läggas in.

PARKERING, DÖRRÖPPNARE OCH HISS

Finns det anhörigplats inom 25 meter från entrén där färdtjänst och taxi kan stanna?

Svar: JA

Finns parkeringsplats reserverad och skyltad för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meter från entrén?
Svar: JA, det finns 3 reserverade och skyltade parkeringsplatser.
Är gångvägen fram till entrén framkomlig för personer som använder rullstol?
Svar: JA
Är entrén i marknivå?
Svar: JA. Samt hiss finns till föreningens lokaler på våning 3. Hissen finns till vänster i trapphusets entré.
Har entrédörren automatisk dörröppnare?
Svar: En dörröppnare sitter till höger på portens yttre fasad. I trapphuset är dörröppnaren på höger sida.